Ontwerp meer bij Oudega vastgesteld

  • geplaatst op 24 augustus 2021 om 16:14

Nieuw fiets- en wandelpad onderdeel gebiedsontwikkeling
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland en de Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben meerdere besluiten genomen voor de ontwikkeling van Oudega aan het Water. Ook Wetterskip is bij het project betrokken. De belangrijkste besluiten zijn het vaststellen van het ontwerp voor het meer en de realisatie van een in totaal 2,5 kilometer lang fiets- en wandelpad langs de zuidkant van het plangebied.

Aantrekkingskracht op de watersport

Het ontwerp van het meer is tot stand gekomen tijdens diverse thematische bijeenkomsten. Vertegenwoordigers vanuit het dorp, recreatie, ecologie, landschapsbeheer en de agrarische sector dachten actief mee over het ontwerp van het nieuwe meer van zo'n 45 hectare. Het meer wordt ongeveer 800 meter lang en 500 meter breed. Het leent zich niet alleen goed voor pleziervaart, maar ook voor de watersport, zoals zeilen. Ook de natuur wordt versterkt in het plan.

Nieuwe fietsverbinding

Het toekomstige fiets- en wandelpad langs de zuidkant van het plangebied is een uitbreiding en sluit aan op het nog te realiseren fiets- en wandelpad aan de westkant van het meer. Hierdoor ontstaat er een prachtige fietsroute van in totaal ongeveer 2,5 kilometer langs het water.

Terinzagelegging

Het voorontwerp voor het bestemmingsplan voor het meer ligt de komende zes weken ter inzage op het gemeentehuis. Ook zijn de stukken te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Over Oudega aan het Water

Het project Oudega aan het Water is onderdeel van de gebiedsaanpak Oostelijke Poort Friese Meren (OPFM). Doel is om Drachten aan te sluiten op de Friese Meren en Drachten te ontwikkelen als poort naar de Friese Meren. Hierin werkt de gemeente Smallingerland samen met Provincie Fryslân en ons. Door de ontwikkelingen rondom het havengebied en het meer in Oudega wordt de recreatieve en economische meerwaarde van het dorp versterkt.