Onderzoek naar sterkte asfalt Lauwersmeerdijk

  • geplaatst op 06 maart 2017 om 00:00

Maandag 6 maart 2017 starten we met een onderzoek naar de sterkte van het asfalt van de Lauwersmeerdijk. Er wordt een strook asfalt uit de dijk gehaald voor golfproeven bij onderzoeksinstituut Deltares in Delft. Als de eerste test lukt, worden er nog negen stroken uit de dijk gehaald. Hiermee willen we kennis opdoen voor toekomstige projecten van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Omdat het asfalt half maart getest wordt, vinden de werkzaamheden bij hoge uitzondering plaats in het stormseizoen.

Verbetering Lauwersmeerdijk

De asfaltbekleding van de Lauwersmeerdijk voldoet niet meer aan de veiligheidseisen van Hoogwaterbeschermingsprogramma. Naar verwachting start de dijkverbetering in 2018.