Nieuwsbrief Veenweide Fryslân april

  • geplaatst op 23 april 2020 om 10:14

De aprileditie van de nieuwsbrief Veenweide Fryslân is verschenen. In dit nummer informatie over Better Wetter en de door de provincie Fryslân ingestelde Grondbank.

Daarnaast is er informatie over diverse nieuwe onderzoeken. Bijvoorbeeld neemt de kans op leverbotbesmetting toe bij vernatting? Wat is de invloed van vernatting op de stabiliteit van keringen? En hoe effectief zijn de hoogwatercircuits in de Groote Veenpolder?

Voor sommige onderzoeken zoekt het Veenweideprogramma nog enkele deelnemers. Meer informatie vind je in de nieuwsbrief en op veenweidefryslan.frl.

Website veenweide Fryslân