Nieuw Noordergemaal opgeleverd

  • geplaatst op 01-07-2020 12:10

Bij natuurgebied Petgatten De Feanhoop hebben we een nieuw gemaal, het Noordergemaal, gebouwd. Dit gemaal vervangt het oude gemaal uit 1973. Naast het gemaal is een vispassage aangelegd om vissen de ruimte te geven. Met het nieuwe Noordergemaal houden de inwoners van de dorpen De Veenhoop, Smalle Ee en De Wilgen ook in de toekomst droge voeten. De bouw van het Noordergemaal met vispassage kostte in totaal 2,4 miljoen euro.

In februari 2019 startte de aannemer met het werk. Eind april 2020 is het Noordergemaal opgeleverd. Door de aanleg van de tweezijdige vispassage zwemmen vissen weer ongehinderd heen en weer tussen de wateren Krûme Gat, Wide Mûntsegroppe en natuurgebied Petgatten De Feanhoop. Dit gebied is ruim 200 hectare groot.

Met de bouw van dit gemaal zijn we voorbereid op de toekomst. ‘De verandering van het klimaat heeft een grote invloed op de taken van Wetterskip’, aldus Jan van Weperen, lid van ons dagelijks bestuur. ‘Door extreme neerslag moet er meer water worden afgevoerd. In tijden van droogte is er juist meer vraag naar (zoet) water.’

164.000 liter

Het oude gemaal moest worden vervangen omdat het was afgeschreven en niet meer voldeed aan de huidige veiligheidsnormen. Het nieuwe Noordergemaal heeft twee pompen en bemaalt het Krûme Gat en loost zijn water in de Wide Mûntsegroppe. De pompen kunnen per minuut 164 kuub (164.000 liter) water verwerken.

Het gemaal gaat automatisch aan als de waterstand in de polder te hoog wordt en bepaalt zelf of er één of twee pompen nodig zijn om de waterstand te verlagen. Zo bespaart we op de energiekosten.

Netwerk

Het Noordergemaal maakt deel uit van een netwerk van bijna 1.000 gemalen, 5.400 stuwen en ongeveer 5.000 inlaten in ons werkgebied. Die zorgen samen voor het gewenste waterpeil in sloten, kanalen en meren.

luchtfoto Noordergemaal

Foto: Bij natuurgebied Petgatten De Feanhoop ligt het nieuwe Noordergemaal van Wetterskip Fryslân. Fotograaf: Daniël Hartog

Noordergemaal