Nieuw Infoblad agrariërs najaar 2020

  • geplaatst op 07 december 2020 om 16:45

Het drieëntwintigste Infoblad agrariërs is uit. Het blad met informatie over actuele waterschapsonderwerpen en  -regelingen wordt onder ruim 5.120 agrariërs in Fryslân en een deel van het Groninger Westerkwartier verspreid.

In de najaarseditie 2020 een interview met Hendrik Galema, voorzitter van Agrarische Jongeren Friesland (AJF) en Hielke Hielkema, onze relatiebeheerder waterbeheer en landbouw. Naar aanleiding van drie gezamenlijke themabijeenkomsten over water geven zij hun visie op het samen werken aan het waterbeheer van de toekomst. 

Andere onderwerpen zijn:

  • Regio Deal Zuidoost-Friesland maakt van water vasthouden een ‘big deal’.
  •  Veenweideprogramma: zoeken naar balans tussen voldoende vernatting en goed kunnen boeren.
  • Samen werken aan sterke dijken.
  • Pompen of verdrogen.
  • De strijd tegen afkalvende oevers.
  • Schoon Erf, Schoon Water melkveehouders afgerond; terugblik op een bijzonder project.
  • Dempen van sloten: welke vergunningen zijn nodig?

Benieuwd naar de najaarseditie? Ga naar Infoblad agrariërs najaar 2020 (8,8 MB). 

cover infoblad agrariers najaar 2020.JPG