Nieuw gemaal Ryptsjerk zorgt voor droge voeten in omliggende polders

  • geplaatst op 15 oktober 2021 om 15:35

Met het nieuwe gemaal Ryptsjerk houden de inwoners van Ryptsjerk, Mûnein, Tytsjerk en Hurdegaryp ook in de toekomst droge voeten. Tijdens de beleefmiddag ‘Beleef het Bûtenfjild’ op vrijdag 15 oktober 2021 opende onze bestuurder Jan van Weperen het nieuwe gemaal, dat het oude gemaal uit 1984 vervangt. De bouw van gemaal Ryptsjerk met vispassage kostte in totaal 1,5 miljoen euro.

Foto 4 Jan van Weperen opent gemaal Ryptsjerk met druk op de knop - Foto Videobrouwers.jpeg
Met een druk op de knop zet onze bestuur Jan van Weperen van Wetterskip Fryslân het nieuwe gemaal aan als officiële openingshandeling. Rechts van Van Weperen staat gedeputeerde Avine Fokkens van provincie Fryslân die daarvoor het welkom verzorgde van de beleefmiddag Bûtenfjild. Foto: Videobrouwers.

In het najaar van 2020 startte aannemer Jelle Bijlsma met het werk. Gemaal Ryptsjerk bemaalt de polders rond de dorpen Ryptsjerk, Mûnein, Tytsjerk en Hurdegaryp. Dit gebied is ongeveer 1.700 hectare groot. De vijzelpomp kan per minuut 140 kuub (140.000 liter) water verwerken. Het water wordt via een nieuwe uitstroomput geloosd in de Ryptsjerkster Feart op de Friese boezem (stelsel van meren, kanalen en vaarten).

‘Met het nieuwe gemaal kunnen we het water in deze polders beter op peil houden’, zegt Jan van Weperen, ons dagelijks bestuurslid. ‘In perioden van extreme neerslag moet er meer water worden afgevoerd. Belangrijk voor de vismigratie is dat het nieuwe gemaal vispasseerbaar is.’

Visvriendelijke vijzel 

Het nieuwe gemaal Ryptsjerk heeft een visvriendelijke vijzel. Zo kunnen vissen ongeschonden van de polder naar de Friese boezem zwemmen. Voor de instroomopening van de installatie ligt een automatische krooshekreiniger. Deze verwijdert materiaal uit het water, zoals takken en plantenresten, en voorkomt zo verstoppingen.

100 jaar waterbouw

Het oude gemaal bij de voormalige schutsluis kon met de aanleg van het nieuwe gemaal worden gesloopt. Van 1925 tot 1955 bediende een sluiswachter deze sluis voor het vaarverkeer. Met de komst van een nieuw gemaal in 1955 werd de sluisfunctie opgeheven. De provincie bouwde in 2017 een nieuwe sluis (It Klaasslúske) voor recreatief vaarverkeer. In 1984 werd het oude gemaal door een nieuw gemaal vervangen. Omdat dit bijna veertig jaar oude gemaal was afgeschreven, is het nu dus vervangen door een nieuw gemaal.

Uitstraling gemaalgebouw

Het nieuwe gemaal Ryptsjerk is op een andere locatie, dichtbij de sluis, gebouwd. Zo kon het oude gemaal tijdens de bouw van het nieuwe gemaal het gebied blijven bemalen. Het nieuwe gemaalgebouw heeft een glazen voorgevel en de gebruikte materialen en kleuren passen bij de naastgelegen sluis.

Oude sluishoofden gerestaureerd

Bij de oude schutsluis blijven als aandenken aan het verleden de oude sluismuren staan. We restaureerden de oude, gemetselde sluishoofden aan de westkant van de sluis. Een nieuwe houten damwand herinnert aan de voormalige sluisdeuren. Gemeente Tytsjerksteradiel neemt het eigendom van de oude sluiskolk over van ons.

Fietspad verplaatst

In samenwerking met gemeente Tytsjerksteradiel hebben we het fietspad over het gemaalterrein gedeeltelijk omgelegd, zodat er minder scherpe bochten in zitten. Je fietst nu over de sluis heen waardoor het een veiliger fietspad is geworden. De oude houten fietsbrug is vervangen door een vast fietspad over de voormalige sluiskolk.

1000 gemalen

Gemaal Ryptsjerk maakt deel uit van een netwerk van bijna 1.000 gemalen, 5.400 stuwen en ongeveer 5.000 inlaten in ons werkgebied. Die zorgen samen voor het gewenste waterpeil in sloten, kanalen en meren.

Foto 1 Gemaal Ryptsjerk fotograaf Daniël Hartog.jpg
Gemaal Ryptsjerk aan de uitstroomkant. Foto: Daniël Hartog. 
Foto 2 Gemaal Ryptsjerk fotograaf Daniël Hartog.jpg
Het gebouwtje van gemaal Ryptsjerk. Foto: Daniël Hartog.