Mogelijk botulisme nabij Narderbuorren in Wergea

  • geplaatst op 21 juli 2017 om 20:00

In de omgeving van de Narderbuorren in Wergea zijn dode en zieke eenden aangetroffen. Op basis van de ziekteverschijnselen (verlamming) gaat het zeer waarschijnlijk om botulisme type C. Deze variant is niet gevaarlijk voor mensen, wel voor dieren. De boerenbedrijven in de omgeving van de Narderbuorren zijn vanmiddag geïnformeerd over de mogelijke risico’s.

Definitief uitsluitsel of het daadwerkelijk om botulisme gaat, verwacht Wetterskip Fryslân volgende week. Zij hebben hiervoor een bloedserum opgestuurd naar veterinair lab in Lelystad.

Risico’s voor dieren

Botulisme type C kunnen (water)vogels, vissen en vee besmetten met dodelijke gevolgen. Veebedrijven kunnen besmetting voorkomen door rekening te houden met onderstaande besmettingsrisico’s:

  • drinkwater uit sloten*
  • grasland besproeien met water uit de sloot*
  • eten van kadaverresten via gras of kuil 

*Het water zelf is niet besmettelijk, maar kan wel resten van kadavers bevatten die besmetting kunnen veroorzaken.

Meldingen zieke en dode vogels

Zieke of dode (water)vogels die mogelijk besmet zijn, dient men altijd te melden via het Milieu Alarmnummer (058) 212 24 22. Ruim de zieke of dode vogel niet op of raak deze niet aan. Wetterskip Fryslân of gemeente Leeuwarden zorgt voor de verwijdering. Gemeente Leeuwarden houdt het gebied de komende dagen extra in de gaten. 

Botulisme

De botulismebacterie is vaak sluimerend aanwezig in bodemslib. Door droogte en warmte kan deze bacterie geactiveerd worden. Andere dieren (zoals kippen) kunnen weer ziek worden door het eten van eendenkadavers. Betere doorstroming is de beste aanpak. Wetterskip Fryslân heeft inmiddels de doorstroming verbeterd door extra water in te laten vanuit de boezem en een duiker op te schonen. 

Zwemmen

Botulisme type C kom in Nederland het meeste voor. Type E, ook gevaarlijk voor mensen, komt in Nederland vrijwel nooit meer voor. Zolang we geen definitieve uitslag hebben, raden we zwemmen in de omgeving af. Algemeen advies is altijd alleen op officiële zwemlocaties te zwemmen.

We zijn ervan op de hoogte dat er in de buurt van de haven wordt gezwommen. Dit is geen officiële zwemlocatie dus ook daar raden we zwemmen af.  De kans dat er bij de haven botulisme wordt aangetroffen, is echter zeer klein. Dit water ligt hoger dan de polder (het water stroomt van de haven via de inlaat naar de polder).

Delen van informatie

Plaatselijk belang Wergea, de haven en volkstuinenvereniging zijn over de situatie geïnformeerd. Net als de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit, Land- en Tuinbouworganisatie, vogelopvang en dierenambulance, GGD Fryslân en FUMO.