Melissa Brandsma jeugddijkgraaf Wetterskip Fryslân

  • geplaatst op 10-07-2018 18:51

Melissa Brandsma (18) uit Folsgare is de nieuwe jeugddijkgraaf van Wetterskip Fryslân. Zij gaat Wetterskip Fryslân vertegenwoordigen in het Nationaal Jeugdwaterschapsbestuur. Een jongerendenktank die de jeugd meer wil betrekken bij het werk van de waterschappen.

Naast deelname aan het landelijke jeugdwaterschap maakt Melissa jongeren in Fryslân en het Groninger Westerkwartier, het werkgebied van Wetterskip Fryslân, meer bewust van het belang van goed waterbeheer. Bijvoorbeeld door het geven van presentaties op scholen en het bijwonen van bijeenkomsten over water en waterbeheer.

Melissa Brandsma

Melissa zit nu in 5 VWO van het Bogerman College in Sneek. Zij wil graag jeugddijkgraaf worden, omdat ‘het een leuke ervaring is om meer te weten te komen over het waterschap. Ik wil de andere jeugd hierbij betrekken. Deze ervaring is een goede voorbereiding op mijn vervolgstudie. Dit wordt waarschijnlijk bestuurskunde of management van de leefomgeving.’

Jeugd betrekken bij klimaatverandering

Dijkgraaf Paul van Erkelens is blij met de komst van de jeugddijkgraaf. ’We moeten samen met inwoners, organisaties en overheden de komende decennia hard aan de slag om Nederland klimaatbestendig te maken. Dat is van groot belang, zodat de jongeren van nu hier straks ook nog veilig kunnen wonen en leven. We willen de jeugd daar graag bij betrekken.’


Dijkgraaf Paul van Erkelens verwelkomt jeugddijkgraaf Melissa Brandsma bij Wetterskip Fryslân.