Meld u aan voor gastles verkiezingen Wetterskip Fryslân

  • geplaatst op 13-02-2019 21:55

Waarom zijn er waterschapsverkiezingen? Dat ontdekken jongeren via een interactieve game, waarin ze zelf het bestuur van een waterschap spelen. Docenten kunnen vanaf nu een gratis lespakket inclusief game aanvragen of de les laten begeleiden door een gastdocent (bestuurder) van Wetterskip Fryslân.  

Waterschappen en de waterschapsverkiezingen zijn vaak geen bekend terrein voor middelbare scholieren of mbo’ers. Daarom ontwikkelde de Unie van Waterschappen samen met ProDemos in de aanloop naar de verkiezingen op 20 maart 2019 waterschapslessen voor jongeren. Inclusief een interactief spel.

Inhoud gastlessen

De lessen starten met een inleiding over waterschappen en de verkiezingen. Daarna worden er in de klas waterschapsverkiezingen gehouden, en vormen de leerlingen het bestuur van een waterschap. Ze maken keuzes over waarin wordt geïnvesteerd en waar geen geld voor is. Ook onderhandelen ze met andere waterschappen om problemen op te kunnen lossen.

Democratiegame

Het spel laat de gevolgen van de gemaakte keuzes zien voor de veiligheid van dijken, wateroverlast en waterkwaliteit. De leerlingen leren hoe ze bij het maken van keuzes rekening moeten houden met hun achterban.

Praktische informatie

Het lesprogramma duurt 2 lesuren van 45 minuten. De leerlingen vormen 3 teams. Per team is een smartphone of tablet nodig in de les. Er zijn geen kosten aan het programma verbonden.

De gastles en game zijn geschikt voor bovenbouw vmbo, havo, vwo en het vak burgerschap op het mbo.

Gastdocent of zelf lesgeven

Het is mogelijk een gastdocent van ons waterschap uit te nodigen. Hij of zij geeft dan de lessen. Een school kan er ook voor kiezen de lessen zelf te geven. Er is een korte docentenhandleiding.