Marktonderzoek naar communicatie en informatie

  • geplaatst op 05 mei 2017 om 13:35
Mogelijk heeft u een (schriftelijke) uitnodiging ontvangen om mee te doen aan een onderzoek van Wetterskip Fryslân. Wij willen namelijk graag van u weten of onze communicatiekanalen u bereiken, hoe u onze informatie ervaart en wat beter kan. Daarom hebben we onderzoeksbureau Enneüs uit Groningen gevraagd dit te onderzoeken.

Zij stellen namens ons vragen waar wij graag antwoord op willen hebben. We werken namelijk samen met andere overheden, kennisinstituten, bedrijfsleven én burgers aan innovatieve projecten en toekomstbestendig waterbeheer. Daarbij is heldere communicatie erg belangrijk.