Maatregelen waterafvoer Friese wateren / update hoog water

  • geplaatst op 26 februari 2020 om 13:25

Door de vele regen van de afgelopen weken staat het water in de Friese boezem (alle meren en vaarten) hoog. Dit is op meerdere plekken in de provincie goed zichtbaar.

Maatregelen

Wij hebben in de afgelopen week maatregelen getroffen om wateroverlast te beperken. Onze poldergemalen draaien volop om het overtollige water uit de polders af te voeren. Ook pompen we water met het elektrische Hooglandgemaal (Stavoren) en het Woudagemaal (Lemmer) naar het IJsselmeer en met de kleinere gemalen (Zwarte Haan, Roptazijl en De Heining) naar de Waddenzee. Deze gemalen draaien momenteel op maximale capaciteit. De boezemwaterstand gaat zakken. Dit komt mede door de goede spuicapaciteit van de Cleveringsluizen.

Meldingen

De meldingen die bij ons binnenkomen worden zo snel mogelijk opgevolgd door onze medewerkers. Waar nodig treffen we lokaal extra maatregelen. Zo zorgen we bijvoorbeeld tijdelijk voor extra waterberging in de daarvoor bestemde polders en natuurgebieden.

Verwachting

De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen gaat dalen. Er wordt de eerstvolgende drie dagen minder neerslag verwacht. Uiteraard blijven we waakzaam in ons hele werkgebied. Ook blijft de bemaling doorgaan om de verwachte neerslag van komend weekend op te kunnen vangen

Zie je schade aan onze gemalen, sluizen of dijken?

Meldt het dan via het Milieu-alarmnummer: (058) 212 24 22 (altijd bereikbaar).