Luzette Kroon geïnstalleerd als dijkgraaf van Wetterskip Fryslân

  • geplaatst op 05 februari 2020 om 11:38

Dinsdagavond 4 februari is Luzette Kroon (53) door Arno Brok, Commissaris van de Koning van de provincie Fryslân, beëdigd als eerste vrouwelijke dijkgraaf van Wetterskip Fryslân. Dat gebeurde tijdens een bijzondere vergadering van ons algemeen bestuur. Kroon is door de Koning benoemd voor een periode van 6 jaar. Ze volgt daarmee Paul van Erkelens op die per 1 januari 2020 met pensioen is gegaan.

Foto van Luzette Kroon die wordt beëdigd - fotograaf Daniel Hartog
Luzette Kroon beëdigd als dijkgraaf. Foto: Daniël Hartog

Na de beëdiging droeg waarnemend dijkgraaf Bé de Winter de voorzittershamer officieel over aan Luzette Kroon. Als dijkgraaf is ze voorzitter van ons algemeen bestuur en dagelijks bestuur.

Samen op zoek naar grensverleggende oplossingen

Luzette Kroon: ‘De dilemma’s en uitdagingen in het waterbeheer worden groter, ingewikkelder en steeds meer merkbaar. Wetterskip Fryslân staat middenin de samenleving en kan haar taak alleen uitvoeren in verbinding met boeren, burgers, bedrijven en overheden. Alleen samen kunnen we slimme, grensverleggende oplossingen vinden voor een veilige en leefbare omgeving. Nu en in de toekomst. Daar zet ik mij graag voor in!’

Ervaren watervrouw

Luzette Kroon is bekend met watervraagstukken. Ze was onder andere bestuurslid van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, vertegenwoordiger van het landelijk waterdossier van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en wethouder in de gemeente Drechterland. Daarnaast heeft zij in haar vorige functie als burgemeester van de gemeente Waterland te maken gehad met complex waterbeheer. Kroon bekleedt diverse bestuursfuncties, onder meer bij de kerngroep Deltaprogramma IJsselmeergebied, de Stichting Waterrecreatie Nederland, het Zuiderzeemuseum en bij de KNRM.