Leeuwarden-Fryslân 2018: evenement rond dijk of watergang? Denk aan de watervergunning

  • geplaatst op 16 november 2017 om 14:35

In 2018 is Leeuwarden-Fryslân culturele hoofdstad van Europa. Met tal van prachtige evenementen en activiteiten. Die in onze waterrijke provincie voor een deel ook op en rond het water of bij de dijken plaatsvinden. Mogelijk is hiervoor een watervergunning nodig. Check het tijdig zodat jouw prachtige project in 2018 gewoon door kan gaan volgens plan.

Voor bepaalde werkzaamheden en activiteiten bij water of dijken heb je een watervergunning nodig. Soms is het doen van een melding voldoende. Een watervergunning aanvragen is dan niet nodig. Met de vergunningchecker op www.wetterskipfryslan.nl/vergunningen kun je checken wat je nodig hebt.

Vergoeding

Leeuwarden-Fryslân is een prachtige kans om onze rijke Friese waterhistorie en uitdagingen voor de toekomst te laten zien. Mienskipsinitiatieven die een watervergunning nodig hebben, komen daarom in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van hun vergunningsaanvraag.