Lauwersmeerdijk met buigzame zetstenen goed voorbereid op toekomstige stormen

  • geplaatst op 08-07-2019 14:58

Wetterskip Fryslân pakt 4,4 kilometer van de Lauwersmeerdijk aan. Vandaag, maandag 8 juli, is het officiële startmoment van de werkzaamheden. De dijk tussen de Peazemerlannen en de R.J. Cleveringsluizen voldoet niet meer aan de veiligheidseisen. Naar verwachting is de dijkversterking eind 2021 klaar. Dan beschermt de dijk ook komende generaties. De dijkversterking, die zo’n 26 miljoen euro kost, maakt deel uit van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Innovatieve, buigzame bekleding

De dijk krijgt nieuwe bekleding. In de huidige asfaltlaag zitten scheuren. Wetterskip Fryslân kiest ervoor om duurzame Verkalit interlock zetstenen aan de onderkant van de dijk te plaatsen. Een belangrijk voordeel van dit systeem is dat verzakkingen in de dijk direct zichtbaar worden, terwijl de dijk haar sterkte behoudt. Het flexibele systeem wordt al jaren toegepast aan de Duitse waddenzeekust. Daar blijkt het systeem vooral bij hoogwater, stormvloeden en ijsgang uiterst sterk en betrouwbaar. De zetsteen wordt bij dit project voor het eerst in de Nederlandse zoutwaterkering toegepast. Door de gekozen interlock zetstenen is bij deze dijkversterking minder beton nodig. Ook hergebruikt het waterschap bijna alle materialen (asfalt en blokken) die erbij vrijkomen elders.

Aangepaste dijkvorm

Ook de vorm van de dijk verandert. Aan de Waddenzeekant midden op de dijkhelling komt een recht stuk asfalt. Dit stuk breekt de golven bij extreem hoog water. Mensen profiteren ook van dit rechte gedeelte, want het is ook een fietspad. De hoogte van de dijk blijft hetzelfde.

Officieel startmoment

Tijdens het startmoment legden Bé de Winter, dagelijks bestuurder van Wetterskip Fryslân en Erik Wagener, directeur van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, de eerste Verkalit interlock zetstenen op de dijk. Dit deden zij samen met leerlingen van groep acht van basisschool ’t Kompas uit Paesens-Moddergat. Bé de Winter: ‘Dit project is in een jaar voorbereid. We onderzochten de problemen van de dijk en tegelijkertijd hielden we nauw contact met de omgeving en natuurbeheerorganisaties. Waar nodig, pasten we  het ontwerp van de nieuwe dijk aan. We hebben samen hard gewerkt en ik ben trots dat we nu al zo ver zijn. We gaan aan de slag!

Onderdeel van landelijk dijkversterkingsprogramma

Deze dijkversterking maakt onderdeel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In dit programma verbeteren waterschappen, Rijkswaterstaat en markt en kennisinstituten de komende dertig jaar ruim 1.100 kilometer aan dijken. Dat gebeurt in heel Nederland, verspreid over 300 projecten: het is de grootste dijkversterkingsoperatie ooit.

Meer informatie

Meer informatie over dit project is te vinden op de projectpagina www.wetterskip.nl/lauwersmeerdijk. Wil je meer weten over de duurzame Verkalit interlock zetstenen? Kijk dan op https://www.lbn.nu/projecten.aspx


Bé de Winter, dagelijks bestuurder van Wetterskip Fryslân maakt samen met leerlingen van groep acht van basisschool ’t Kompas uit Paesens-Moddergat het kunstwerk op de Lauwersmeerdijk. Hiermee start de dijkversterking.

Bé de Winter, dagelijks bestuurder van Wetterskip Fryslân maakt samen met leerlingen van groep acht van basisschool ’t Kompas uit Paesens-Moddergat het kunstwerk op de Lauwersmeerdijk. Hiermee start de dijkversterking.