Landelijke aanpak tegen woekerende Aziatische duizendknoop

  • geplaatst op 06-11-2018 11:12

Aziatische duizendknopen bezorgen terreineigenaren en overheden veel zorgen. De woekerende plant heeft namelijk een negatief effect op de biodiversiteit, verkeersveiligheid en (bouw)grond. Daarom zijn drie provincies, vier gemeenten, Wetterskip Fryslân en Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren in oktober 2018 gestart met het initiatief voor een landelijke aanpak van de exoot. Met als doel meer bewustwording van de risico’s en het voorkomen van verspreiding van de plant.

Aziatische duizendknopen (waaronder de Japanse duizendknoop) groeien erg snel en verspreiden zich gemakkelijk in stedelijk groen, bermen, tuinen en natuurgebieden. De plant verdringt andere kruiden en struiken en kan zelfs door asfalt heen breken. De duizendknoop vormt dan ook een gevaar voor de verkeersveiligheid, vermindert de variatie aan plantensoorten en heeft een negatief effect op de waarde van (bouw)grond. Ook de kosten om de duizendknoop te bestrijden zijn hoog.

Eén gezamenlijke aanpak

Gemeenten, waterschappen en provincies werken aan bestrijdingsplannen en het opstellen van werkwijzen en richtlijnen. Elke partij heeft nu nog een eigen aanpak. Door de nieuwe, landelijke aanpak werken overheden samen met terreineigenaren aan één gezamenlijke aanpak. Met daarin concrete richtlijnen voor bestekken die worden opgesteld bij uit te voeren werk, zoals de aanleg van stedelijke groen of wegen.

De aanpak en bestekbepalingen zijn medio 2019 voor iedereen beschikbaar op www.bestrijdingduizendknoop.nl.

Financiering

Provincie Gelderland, Provincie Noord-Brabant, Provincie Utrecht, Gemeente Bronckhorst, Gemeente Hilvarenbeek, Gemeente ’s-Hertogenbosch, Gemeente Uden, Wetterskip Fryslân en Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren financieren het project. Vertegenwoordigers van deze organisaties, andere (ervarings)deskundigen en potentiële gebruikers worden betrokken bij het opstellen van de aanpak. Aequator Groen & Ruimte, Stichting Probos en Geofoxx Milieu Expertise stellen het plan op.

Japanse duizendknoop
Japanse duizendknoop