Kunstproject Kruidenkracht in monumentale Hempensermeerpolder per boot bereikbaar

  • geplaatst op 23-04-2019 14:52

Woensdagmiddag 24 april is een feestelijke middag voor de Hempensermeerpolder tussen Leeuwarden en Wergea. Dan vindt de officiële opening plaats van project Kruidenkracht van kunstenaar Claudy Jongstra. Ook worden de nieuwe aanlegsteigers in gebruik genomen en wordt de polder officieel gemeentelijk monument.

Claudy Jongstra, verkozen tot Kunstenaar van het Jaar 2019, ontwierp Kruidenkracht op de polderdijk in het kader van Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa (LF2018). Op de dijk zijn bloemenbanken geplaatst die informatie geven over de verschillende kruidenvelden die zijn aangeplant. Goed voor bijen, vlinders en andere insecten, maar ook voor de gezondheid van vee en het versterken van de polderdijk. Het kunstproject draagt de komende twee jaar bij aan de beleving van en de discussie over biodiversiteit.

Publiek welkom

Belangstellenden zijn van harte welkom in de Hempensermeerpolder om via de informatieve wandelroute Kruidenkracht te bewonderen. Om droge voeten de houden zijn er bij Gasterij de Wâldwei klompen te leen. Ook is hier thee en kruidenboter te proeven gemaakt van kruiden uit het gebied.

Bereikbaar per boot

De Hempenserpoldermolen en Gasterij de Wâldwei zijn vanaf nu ook bereikbaar over water. De noordelijke ringvaart is gebaggerd, er is een keerhaventje gegraven en er zijn twee aanlegsteigers gerealiseerd. De vorm van de steigers verwijst naar de karakteristieke poldervakken.

Gemeentelijk monument

De 235 jaar oude droogmakerij de Hempensermeerpolder is vorig jaar officieel door Gemeente Leeuwarden uitgeroepen tot gemeentelijk monument. Het monumentenschildje wordt woensdag geplaatst. De Hempensermeerpolder is voor de gemeente de eerste polder met een monumentale status.

Initiatiefnemers

In 2016 nam Monumentenstichting Boarnsterhim als beheerder van de poldermolen het initiatief om de historische droogmakerij de Hempensermeerpolder vlak onder Leeuwarden beter op de kaart te zetten. De stichting zocht daarvoor samenwerking met Staatsbosbeheer (eigenaar van het weidevogelgebied), Wetterskip Fryslân (verantwoordelijk voor de waterhuishouding) en horecabedrijf Gasterij de Wâldwei in de polder. De goede samenwerking leidde al tot deze resultaten, een tweede fase volgt.