Kaart met watertemperaturen online

  • geplaatst op 18-06-2019 16:26

We meten op zes locaties in de Friese wateren de watertemperatuur met sensoren. Deze meetgegevens kunt u nu op onze website bekijken. We meten de temperatuur omdat het een belangrijke aanwijzing is voor de waterkwaliteit.