Introductie nieuwe overstromingsatlas voor Friese middelbare scholen tijdens Watercongres

  • geplaatst op 16-10-2018 17:09

Wetterskip Fryslân en NHL Stenden organiseren woensdag 17 oktober 2018 het Watercongres ‘Samen sterk voor water’. Doel van deze dag is het promoten van de nieuwe atlas overstromingen bij dertig leraren en student-leraren in Fryslân. Deze atlas is onderdeel van een nieuwe lesmethode ‘Water op het schoolplein’ voor het vak aardrijkskunde voor derdejaars havo- en vwo-leerlingen. 

Nieuwe lesmethode

Unie van Waterschappen, Universiteit Utrecht en KNAG (beroepsvereniging aardrijkskunde) namen het initiatief voor de nieuwe lesmethode ‘Water op het schoolplein’. Het lesmateriaal maakt leerlingen bewust van overstromingsrisico’s en wateroverlast in de eigen omgeving. Elk waterschap, waaronder Wetterskip Fryslân, leverde informatie aan voor de atlas overstromingen. Friese leerlingen kunnen met de atlas onderzoeken wat er gebeurt als er bij hen in de buurt een dijk doorbreekt.

De nieuwe lesmethode en de digitale atlas overstromingen staan op: www.waterophetschoolplein.nl.

Atlas overstromingen

Watercongres

Het doel van het Watercongres is dat (student-)leraren daadwerkelijk de nieuwe lesmethode gaan gebruiken in het onderwijs. We willen zo onder jongeren meer bewustzijn creëren voor het werk van het waterschap. We werken samen met NHL Stenden om toekomstige leraren aardrijkskunde te informeren over de lesmethode.

Workshops

Tijdens het Watercongres leren de (student-)leraren de atlas overstromingen gebruiken. Daarnaast kunnen ze deelnemen aan workshops over het werk van het waterschap. De thema’s van de workshops zijn: de dialoog over het klimaat aangaan, droogte en het effect voor het waterschap en natuurprojecten in samenwerking met IVN instituut voor natuureducatie.

Het Watercongres vindt 17 oktober plaats in het hoofdkantoor van Wetterskip Fryslân van 9.30 uur tot 15.30 uur.