Inloopbijeenkomst verbetering watersysteem en -kwaliteit Workumer Nieuwland

  • geplaatst op 27 februari 2020 om 09:23

Wij werken aan oplossingen om het watersysteem en de ecologische waterkwaliteit in het gebied Workumer Nieuwland te verbeteren voor nu en de toekomst. Daarom organiseren we donderdag 5 maart een inloopbijeenkomst voor belanghebbenden om de huidige situatie en voorgestelde oplossingen te bespreken.

Met de verbeteringen in de polder Workumer Nieuwland beperken we de wateroverlast bij extreme neerslag door klimaatverandering. Er wordt extra waterberging gecreëerd en watergangen worden verbreed. We verbeteren de ecologische waterkwaliteit door middel van de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Zo houden we het water schoon en is de streek beter beschermd tegen wateroverlast.

Het ontwerp-projectplan ter inzage

Samen met belanghebbenden hebben we in de afgelopen periode gezocht naar oplossingen om het watersysteem en de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. Diverse overleggen hebben geleid tot het ontwerp-projectplan Klimaatrobuuste Polders, deelgebied Workumer Nieuwland. Het ontwerp-projectplan bevat voorgestelde oplossingen en is te lezen op onze website: www.wetterskipfryslan.nl/bekendmakingen. De komende weken ligt dit plan ter inzage en kan iedereen hierop reageren.

Inloopbijeenkomst op donderdag 5 maart van 19.00 tot 20.30 uur

De inloopbijeenkomst is in Kultuerhús Klameare, Merk 1 (ingang Begine), 8711 CL Workum. Tijdens de inloopbijeenkomst kunnen belangstellenden het ontwerp-projectplan met onze medewerkers bepreken. Wij geven dan informatie over het huidige watersysteem en de ecologische waterkwaliteit. Ook worden de voorgestelde oplossingen besproken. Wij gaan daarbij graag het gesprek aan met de belanghebbenden. Aanmelden voor de bijeenkomst is niet nodig.

De verbetering van het watersysteem en de –kwaliteit in Workumer Nieuwland is mede mogelijk gemaakt door:

Logo Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling