Informatiebijeenkomsten dijkverbetering Koehool tot Lauwersmeer

  • geplaatst op 14 april 2021 om 08:51

Wij verbeteren de komende jaren de Waddenzeedijk tussen Koehool en Lauwersmeer. Samen met partners en de omgeving wordt per dijkvak gekeken hoe deze dijkverbetering te combineren is met kansen voor landschap, natuur en landbouw. Inmiddels is uit gesprekken en bijeenkomsten een aantal varianten per dijkvak gekomen. Op 15, 20 en 22 april worden deze varianten toegelicht tijdens online informatiebijeenkomsten.

Online informatiebijeenkomsten

We organiseren drie online informatiebijeenkomsten om de varianten voor de dijkverbetering te bespreken en in te zoomen op het ontwerpproces, de effectenstudies, de projecten in het gebied en het vervolg. De bijeenkomsten starten om 20.00 uur en duren tot 21.30 uur:

  • 15 april: dijkvak Fryslân Butendyks (Koehool tot Blija)
  • 20 april: dijkvak Holwerd tot Ternaard
  • 22 april: dijkvak Wierum tot Moddergat

Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor de bijeenkomsten via www.waddenzeekust.nl. Kort voor de bijeenkomst volgt de link met inlogcode om deel te nemen via het programma Zoom. 

Kaarten waddenzeedijk traject KLM

Varianten per dijkvak

Voor het ontwerp is het traject Koehool – Lauwersmeer opgedeeld in zeven dijkvakken. Per dijkvak is een aantal varianten voor de verbetering uitgewerkt. Hierbij hebben we de input van onder andere dorpsbelangen, de landbouw, recreatie en natuur en van andere projecten en initiatieven in het gebied meegenomen

Samenwerking

Samen met provincie Fryslân, Rijkswaterstaat, gemeente Noardeast-Fryslân, gemeente Waadhoeke en landbouw- en terreinbeherende organisaties werken we de komende jaren samen aan verschillende opgaven in het gebied Koehool-Lauwersmeer. De dijkverbetering is hier onderdeel van.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Dijkverbetering Koehool – Lauwersmeer is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In dit programma werken het Rijk en de waterschappen met elkaar samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen.