Informatiebijeenkomst werkzaamheden Nieuwe Wielen

  • geplaatst op 25 februari 2021 om 13:40

Wij verbeteren eind 2021 de regionale waterkeringen en vergroten het wateroppervlak in de Nieuwe Wielen, een gebied aan de oostkant van Leeuwarden. Het doel is het gebied te beschermen tegen wateroverlast, de watertekorten door klimaatverandering terug te dringen en schoon oppervlaktewater. Woensdag 3 maart is er een informatiebijeenkomst voor belanghebbenden om de plannen te bespreken.

Voorbereid op de toekomst

De polderdijken in de Nieuwe Wielen zijn op een aantal locaties te laag en onstabiel. Daarom verbeteren we in het gebied de polderdijken. Tegelijkertijd graven we een geul om extra wateroppervlak te creëren en leggen we natuurvriendelijke oevers aan. De werkzaamheden hebben gevolgen voor een aantal gemeentelijke wandel- en fietspaden. Die worden voor een deel verlegd of aangepast. De werkzaamheden starten naar verwachting eind 2021 en duren een jaar.

Digitale informatiebijeenkomst op woensdag 3 maart van 19.00 tot 20.00 uur

We bereiden het werk de komende maanden in overleg met de gemeente Leeuwarden voor en gaan in die periode ook met de omgeving in gesprek. Hiervoor is er op woensdag 3 maart een digitale informatiebijeenkomst voor belanghebbenden van 19.00 tot 20.00 uur. Tijdens de bijeenkomst bespreken wij en de gemeente Leeuwarden met de omgeving de plannen en is er ruimte om vragen te stellen. Belanghebbenden moeten zich van tevoren aanmelden voor de digitale informatiebijeenkomst via www.wetterskipfryslan.nl/nieuwewielen.

Ruim Baan voor Water

De werkzaamheden in de Nieuwe Wielen zijn onderdeel van het project Ruim Baan voor Water waarbij diverse waterkeringen en -gangen in Fryslân worden aangepakt, zodat deze weer voldoen aan de gestelde eisen en er meer waterberging wordt gecreëerd. Zo zorgen we voor schoon water en is het gebied beter beschermd tegen wateroverlast bij extreme neerslag en watertekorten bij extreme droogte door klimaatverandering. De werkzaamheden bij polder de Foarútgong en Ryptsjerksterfeart zijn ook onderdeel van dit project.

De werkzaamheden in de Nieuwe Wielen zijn mede mogelijk gemaakt door:

Provinsje Fryslân

“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”.

EU logo Europees Fonds voor regionale ontwikkeling