Informatiebijeenkomst verbetering oevers en keringen Ryptsjerk

  • geplaatst op 26 februari 2020 om 10:51

Wij verbeteren in de tweede helft van 2020 een deel van de oevers en keringen in Ryptsjerk voor nu en de toekomst. We organiseren woensdag 4 maart 2020 een informatiebijeenkomst voor belanghebbenden om de huidige situatie en de verbeterplannen te bespreken.

Oevers en keringen Ryptsjerk

Wij werken constant aan een goed functionerend watersysteem. We verbeteren een deel van de waterkeringen in ons werkgebied waarna deze voldoet aan de eisen. Met het verbeteren van de waterkeringen beperken wij wateroverlast in Ryptsjerk.

Informatiebijeenkomst woensdag 4 maart 2020 van 19.30 tot 21.00 uur

De informatiebijeenkomst is in Dorpshuis de Einekoer aan de Heermawei 3 in Ryptsjerk. Tijdens de informatiebijeenkomst presenteren wij de huidige situatie, de verbeterplannen en gaan we graag het gesprek aan met de aanwezigen. Belanghebbenden kunnen vervolgens zowel gezamenlijk als in 1 op 1 gesprekken hun vragen stellen. Aanmelden voor de bijeenkomst is niet nodig.