Iets verhoogde ijzerconcentraties waarschijnlijk oorzaak geel en oranje verkleuringen water Opeinde

  • geplaatst op 09 juni 2021 om 16:35

Naar aanleiding van de meldingen van verkleuring van nagels en haar na het zwemmen in onder andere de Peinder Mieden bij Opeinde, hebben we op genoemde locaties watermonsters genomen. Hieruit komen verhoogde concentraties ijzer (Fe) naar voren. 

Aangenomen wordt dat de verkleuringen waarschijnlijk het gevolg zijn van een natuurlijk proces waarbij Fe2+ wordt omgezet naar Fe3+. Fe2+ is in water oplosbaar en heeft een gelige kleur. Fe3+ is niet in water oplosbaar en heeft een meer rode kleur. Doordat het niet in water oplosbaar is slaat het neer op de bodem. Op dit moment doen onze ecologen in het laboratorium nog verder onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van het proces van omzetting. Zodra er meer informatie is, delen we dit via onze website en de social mediakanalen.

Het gebruiken van oppervlakte water voor gewasbesproeiing en drinkwater voor vee blijft, net zoals dat altijd het geval is, een kwestie van eigen risico voor de gebruiker.
Onze afdeling handhaving heeft de gemeente Smallingerland geadviseerd contact op te nemen met de GGD voor het al dan niet opheffen van het zwemverbod.