Iepen geven toegangslaan Woudagemaal historische uitstraling terug

  • geplaatst op 13 december 2017 om 09:02

De Stichting Iepenwacht Fryslân plaatst in de week van 11 - 15 december 2017 een nieuwe rij iepen langs de toegangslaan naar het ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer. Met de aanplant van 35 iepen brengt Wetterskip Fryslân de laan terug in oude staat. Hiermee krijgt het Woudagemaal, een Werelderfgoed van UNESCO, haar historische uitstraling terug. 

Langs de toegangsweg naar het gemaal stonden eerst populieren. Die hadden het einde van hun levensduur bereikt en leverden een gevaar op voor de omgeving. De populieren zijn in januari 2017 gekapt. Daarna is de kade langs de toegangsweg hersteld. Dankzij de aanplant van de nieuwe iepen (type Ulmus Dodoens en Ulmus Clusius), die door de Stichting Iepenwacht Fryslân beschikbaar zijn gesteld, krijgt de toegangslaan van het Woudagemaal haar historische uitstraling weer terug.

Herinrichting omgeving Woudagemaal

De werkzaamheden zijn onderdeel van het herinrichtingsplan van de omgeving rond het ir. D.F. Woudagemaal. Dit plan heeft als doel de beeldkwaliteit van het Werelderfgoed te versterken en de faciliteiten voor de bezoekers, zoals nieuwe parkeerplaatsen en wandelroutes, te verbeteren. De herinrichting wordt gefinancierd door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren en Wetterskip Fryslân en duurt tot 2019. 

 Plaatsen Iepen langs toegangslaan Woudagemaal