Groene Klimaatpleinen in Fryslân

  • geplaatst op 24 maart 2022 om 11:45

Op 21 maart 2022, de eerste dag van de lente is de samenwerking tussen de partijen uit het Fries Bestuursakkoord Water en Klimaat (FBWK) en acht tuincentra bekrachtigd bij tuincentrum Groen Goed Menken in Haule. De tuincentra kregen van het FBWK een bijdrage voor Groene Klimaatpleinen. Deze zijn ontwikkeld door Tuinbranche Nederland om hiermee bezoekers te verleiden hun tuin biodivers en watervriendelijk in te richten. De partijen gaan de komende jaren actief samenwerken om bewoners te helpen bij het maken van keuzes om bijvoorbeeld wateroverlast en hitte in hun tuin te beperken.

Opschalen en versnellen

De tuin kan dé plek zijn om biodiversiteit te bevorderen én om wateroverlast- en hittestress op te lossen. Het klimaat verandert rap en dat merken we allemaal de afgelopen jaren. Meer periodes van droogte én hevige piekbuien en verlies van biodiversiteit. Zowel Tuinbranche Nederland als Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, Vitens en de Friese gemeenten die samen het FBWK vormen, voelen de urgentie om te versnellen en op te schalen. Uit onderzoek blijkt dat mensen wel willen bijdragen aan een betere leefomgeving, maar vaak niet weten hoe ze dat aan moeten pakken. Daarnaast blijkt uit gedragsonderzoek, dat mensen willen veranderen als het ze gemakkelijk wordt gemaakt én als het ze een voordeel oplevert.

Informatie en inspiratie op één plek

De Groene Klimaatpleinen hebben vier pijlers: groene daken, water in de tuin, tegel eruit, wat erin en de levende tuin. De medewerkers van de tuincentra krijgen een speciale opleiding om bezoekers goed en deskundig te kunnen informeren. Daarnaast is er informatie te vinden over subsidieregelingen van de overheid waar mensen mogelijk voor in aanmerkingen komen. Ook werken de gemeenten samen met het lokale tuincentrum om bijvoorbeeld bewonersbijeenkomsten voor nieuwbouwwijken of workshops op de locatie van de tuincentra te organiseren. Alle informatie in relatie tot de vier thema’s en over eventuele subsidiemogelijkheden vind je ook op www.groenklimaatplein.nl

Groen klimaatplein in tuincentrum Haule

Groen klimaatplein in tuincentrum Groen Goed Menken in Haule