Gezamenlijke commissievergadering Veenweideprogramma

  • geplaatst op 12 mei 2021 om 13:27

Provinciale Staten van Fryslân en ons algemeen bestuur houden woensdag 12 mei om 19.00 uur een gezamenlijke beeldvormende vergadering over het Veenweideprogramma 2021-2030.

Belangstellenden kunnen de vergadering hier volgen. Meer informatie over het veenweideprogramma vindt u op www.veenweidefryslan.frl en in het veenweidemagazine.

veenweide presentatie