Gemaal Makkingaasterpolder opgeleverd

  • geplaatst op 15 juli 2020 om 13:38

We hebben het gemaal Makkingaasterpolder opgeleverd. Het gemaal vervangt het oude gemaal uit 1963. Aan beide kanten van het bestaande gemaal zijn twee nieuwe pompkelders gebouwd. Omdat het gebouw beeldbepalend (geen monument) is, hebben we het gerenoveerd. Vissen kunnen het gemaal passeren. Vanuit de polder zwemmen vissen ongeschonden de Tsjonger in. De bouw van gemaal Makkingaasterpolder kostte in totaal 1,4 miljoen euro.

Gemaal Makkingaasterpolder ligt aan de zuidkant van de Tsjonger vlakbij Makkinga in de gemeente Ooststellingwerf. Het bemalingsgebied van het gemaal ligt ten noordwesten van Makkinga. In oktober 2019 startte de aannemer met het verwijderen van de oude pompkelders. Gemaal Makkingaasterpolder is in juli 2020 opgeleverd.

60.000 liter

Het oude gemaal moest worden vervangen omdat het was afgeschreven en niet meer voldeed aan de huidige veiligheidsnormen. Het nieuwe gemaal Makkingaasterpolder heeft twee pompen. De pompen kunnen per minuut 60 kuub (60.000 liter) water verwerken. Het gemaal gaat automatisch aan als de waterstand in het achterliggende gebied te hoog is en bepaalt zelf of er één of twee pompen nodig zijn om de waterstand te verlagen. Zo besparen we op de energiekosten.

Klimaatopgave

Met gemaal Makkingaasterpolder zijn we voorbereid op de toekomst. ‘De verandering van het klimaat heeft een grote invloed op de taken van Wetterskip’, aldus Jan van Weperen, lid van ons dagelijks bestuur. ‘Door extreme neerslag moet er meer water worden afgevoerd. In tijden van droogte is er juist meer vraag naar (zoet) water.’

Netwerk

Onlangs leverden we ook het Noordergemaal (De Veenhoop) en gemaal Drachten Zuid op. Een netwerk van bijna 1.000 gemalen, 5.400 stuwen en ongeveer 5.000 inlaten zorgen in ons werkgebied voor het gewenste waterpeil in sloten, kanalen en meren. Dat betekent dat we ingrijpen bij teveel, maar ook bij te weinig water. Is er een tekort aan water, dan wordt er extra water binnengelaten. Een overschot aan water wordt afgevoerd via spuisluizen en gemalen.