Gas affakkelen op rioolwaterzuivering Franeker

  • geplaatst op 09 februari 2017 om 15:17

Wie op dit moment langs de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) van Franeker komt, ziet een fakkel branden. Door een technische storing begin dit jaar zijn de gasmotor en een deel van het elektrische systeem van de warmtekrachtcentrale op de Franeker rwzi onherstelbaar beschadigd. Daarom moet het biogas dat bij het zuiveringsproces ontstaat, voorlopig worden afgefakkeld. Voor het zuiveren van het afvalwater heeft de uitval van de warmtekrachtcentrale geen gevolgen.

Op de rwzi Franeker wordt slib (restproduct wat overblijft na de zuivering van het afvalwater) door vergisting omgezet in biogas. Dit gebeurt in de warmtekrachtcentrale. De gasmotor, onderdeel van de installatie die het biogas omzet in elektriciteit, van de warmtekrachtcentrale is vastgelopen en zodanig beschadigd dat deze moet worden vervangen. Totdat de gasmotor is vervangen, kan Wetterskip Fryslân het gas niet omzetten in elektriciteit en moet het worden afgefakkeld.

Het installeren van de nieuwe installatie neemt enkele maanden in beslag. Wetterskip Fryslân gaat tegelijkertijd dit onderdeel van de installatie op een aantal punten verbeteren en moderniseren. Naar verwachting is dat rond de zomer klaar.

Wat is biogas?

Biogas ontstaat door onder andere het slib te verwarmen tot ca 36°C. Het biogas wordt voor het grootste gedeelte verbruikt in de biogasmotor die elektriciteit en warmte produceert. De opgewekte elektriciteit wordt gebruikt voor alle machines op de zuivering en de warmte gaat naar de gisting en wordt gebruikt voor de verwarming van de gebouwen.