Erepenning Wetterskip Fryslân voor waterschapsman Hans Hiemstra

  • geplaatst op 08 november 2017 om 11:01

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Frylân heeft de erepenning van Wetterskip Fryslân toegekend aan Hans Hiemstra (Leeuwarden, 1951). Dijkgraaf Paul van Erkelens reikte de onderscheiding dinsdag uit tijdens een receptie ter gelegenheid van Hiemstra’s pensionering. Daarmee kwam een eind aan een 36-jarig dienstverband bij de Friese waterschappen. De erepenning wordt incidenteel uitgereikt aan mensen die zich in bijzondere mate verdienstelijk hebben gemaakt voor het waterschap.

Dijkgraaf Paul van Erkelens (rechts) reikt de erepenning van Wetterskip Fryslân uit aan Hans Hiemstra

Dijkgraaf Paul van Erkelens (rechts) reikt de erepenning van Wetterskip Fryslân uit aan Hans Hiemstra 

Hans Hiemstra begon in 1981 als technisch ambtenaar bij het toenmalige waterschap Het Koningsdiep. Na die tijd bekleedde hij diverse leidinggevende functies waaronder Hoofd technische dienst bij waterschap het Koningsdiep, secretaris-directeur van Waterschap Sevenwolden en adjunct-directeur bij het huidige Wetterskip Fryslân. Hij was nauw betrokken bij de diverse fusies in waterschapsland en stond bekend als probleemoplosser bij moeilijke dossiers.

Volgens het bestuur zijn er maar weinig mensen in het naoorlogse Fryslân die zich zo lang, zo intensief en met zoveel passie voor het waterschapswerk hebben ingezet. Hiemstra stond daarbij steeds in de frontlinie met twee doelstellingen scherp in het vizier: een vitaal en dynamisch waterbeheer voor de inwoners en goede zorg voor de medewerkers. Als secretaris van de stichting ir. D.F. Woudagemaal zette hij zich ook in voor het culturele erfgoed van Wetterskip Fryslân. “Een fijn mens en er is niemand meer betekenisvol geweest voor het waterbeheer in het Noordelijk deel van Nederland”, aldus Van Erkelens.

Hans Hiemstra schreef een boek over zijn jaren als waterschapper: ‘Waterschapservaringen in vogelvlucht’. Dijkgraaf Paul van Erkelens en directeur Oeds Bijlsma namen dinsdag het eerste exemplaar in ontvangst.