Eerste deel werkzaamheden waterkeringen Aldtsjerksterfeart afgerond

  • geplaatst op 25-06-2020 10:51

Wij voeren onderhoudswerkzaamheden uit aan de waterkeringen aan de oostkant van Leeuwarden. Het eerste deel van deze werkzaamheden bij de Aldtsjerksterfeart is nu gereed. Er zijn polderdijken opgehoogd en enkele damwanden aangelegd.

Wij werken constant aan een goed functionerend watersysteem. In totaal beheren we 3.300 kilometer aan regionale waterkeringen. We verbeteren de komende jaren ongeveer 300 kilometer waterkeringen in ons werkgebied waarna deze weer voldoen aan de eisen. Met het verbeteren van de waterkeringen beperken wij wateroverlast in het gebied.

Werkzaamheden

De waterkeringen aan de Aldtsjerksterfeart waren te laag en voldeden hierdoor niet meer aan de gestelde veiligheidseisen. Er is 4,5 kilometer aan waterkeringen opgeknapt door 10.000 kubieke meter grond aan te voeren. Ook zijn er enkele damwanden geplaatst, onder andere bij woningen.

We kijken tevreden terug op de werkzaamheden en de samenwerking met de belanghebbenden, eigenaren en de aannemer.

Planning

De werkzaamheden langs de Aldtsjerksterfeart zijn onderdeel van het project Leeuwarden-Oost. In de 2e helft van dit jaar gaan we verder met de onderhoudswerkzaamheden aan de waterkeringen langs de Dokkumer Ie, bij Suwâld en in de Westerein.

eerste deel werkzaamheden aan waterkeringen afgerond