Dijkversterking Lauwersmeerdijk herstart

  • geplaatst op 14 april 2020 om 10:57

Het stormseizoen is voorbij en dat betekent dat de werkzaamheden op de Lauwersmeerdijk zijn hervat. Vorig jaar juli is de eerste 900 meter van een traject van in totaal 4,4 kilometer afgerond. Sinds 1 april zijn we gestart met het volgende deel van de dijkversterking. De dijkversterking is een onderdeel van het hoogwaterbeschermingsprogramma, het landelijke programma voor dijkversterkingen.

Over een lengte van 4,4 kilometer voldoet de asfaltbekleding van de Lauwersmeerdijk niet meer aan de wettelijk gestelde veiligheidseisen. Op de dijk wordt een nieuwe asfalt laag aangebracht en overige bekleding vervangen. De werkzaamheden zijn naar verwachting in het najaar van 2021 afgerond.

Maatregelen coronavirus


De uitvoering van dit project gaat, daar waar mogelijk, gewoon door. Daarbij volgen we de richtlijnen van de RIVM. Uit voorzorg is het Waddenbalkon, bedoeld om de werkzaamheden te bekijken, gesloten en geeft de natuurschool geen excursies.

Hinder voor de omgeving


De werkzaamheden zijn in een gebied zonder bebouwing, waardoor er geen directe omgeving is die overlast ervaart. Wel zijn er beperkingen voor fietsers, wandelaars en andere recreanten, zoals kitesurfers. Tijdens de werkzaamheden is de dijk voor hen niet bereikbaar. Fietsers worden omgeleid en voor wandelaars zijn er alternatieve routes. Op www.wetterskipfryslân.nl staat meer informatie over hinder voor de omgeving.

Hoogwaterbeschermingsprogramma


De dijkversterking is onderdeel van het landelijke hoogwaterbeschermingsprogramma. In dit programma verbeteren waterschappen, Rijkswaterstaat en markt- en kennisinstituten de komende dertig jaar ruim 1.100 kilometer aan dijken. Dat gebeurt verspreid over 300 projecten in heel Nederland. Dit is het grootste dijkversterkingsprogramma ooit.