Dijktour langs Friese Waddenzeekust

  • geplaatst op 16 september 2020 om 08:50

Wij verbeteren de Waddenzeedijk tussen buurtschap Koehool (boven Tzummarum) en het Lauwersmeer. De voorbereidingen voor de dijkverversterking zijn begonnen. We gaan samen met de partners de komende periode in gesprek met de omgeving. Vrijdag 18 en zaterdag 19 september 2020 kunnen bewoners in Wierum, Holwerd en Sint Annaparochie ideeën, vragen en wensen bespreken met de aanwezige partijen.

Dijktour 18 en 19 september

Tijdens de dijktour bezoeken we samen met Rijkswaterstaat, Provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân en gemeente Waadhoeke drie locaties op de route van de dijkversterking. In de dorpen Wierum, Holwerd en Sint Annaparochie kunnen inwoners vragen stellen over het project.

  • Vrijdag 18 september: 14.00 - 17.00 uur, Wierum, parkeerplaats ‘De Breedte’
  • Zaterdag 19 september:  9.00 - 12.00 uur, Holwerd, parkeerplaats COOP
  • Zaterdag 19 september: 14.00 - 17.00 uur,  Sint Annaparochie, parkeerplaats ‘De Waaie’

Dijkversterking Koehool-Lauwersmeer

De Waddenzeedijk tussen buurtschap Koehool (boven Tzummarum) en het Lauwersmeer wordt over een lengte van 47 kilometer versterkt. De dijkversterking wordt waar mogelijk gecombineerd met het verbeteren van het landschap en de natuur, samen met de omgeving.

poster dijkversterking koehool