Dijkgraaf Paul van Erkelens ontvangt eerste Citizen Climate Adaptation Award

  • geplaatst op 18 december 2019 om 08:40

Dinsdagavond 17 december 2019 ontving dijkgraaf Paul van Erkelens de eerste Citizen Climate Adaptation Award voor zijn inzet voor Wetterskip Fryslân. Met daarbij de opdracht om de award vanaf 2020 eens per twee jaar uit te reiken aan een jongere in de leeftijdsgroepen 15 tot en met 18 jaar en 19 tot en met 24 jaar. Namens het algemeen bestuur reikten bestuursleden Tieneke Clevering, Sjerp de Jong en jeugddijkgraaf Merel Fiets de burgerwetenschapsprijs symbolisch uit tijdens Van Erkelens laatste bestuursvergadering. Hij gaat per 1 januari 2020 met pensioen.

Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân en Wetterskip Fryslân maken de Citizen Climate Adaptation Award mogelijk ter ere van het werk van Paul van Erkelens.

Lancering januari 2020

De burgerwetenschapsprijs wordt in januari 2020 officieel gelanceerd. De universiteit en het waterschap reiken de prijs eens per twee jaar uit aan twee jongeren die zich onderscheiden in het aandragen van praktijkmaatregelen voor klimaataanpassing. Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen. De inzending met de grootste potentiële positieve impact wordt gehonoreerd. Van Erkelens neemt zitting in de jury en mag de award uitreiken in 2020, 2022, 2024 en 2026.

Erepenning voor Paul van Erkelens

Als blijk van waardering kent Wetterskip Fryslân ook de erepenning toe aan vertrekkend dijkgraaf Paul van Erkelens. Dagelijks bestuurslid Bé de Winter reikte de penning aan Van Erkelens uit tijdens de bestuursvergadering van 17 december. De erepenning is een blijk van waardering voor mensen die zich in bijzondere mate verdienstelijk hebben gemaakt voor het waterschap. Het dagelijks bestuur kent de erepenning toe op advies van een commissie uit het algemeen bestuur.

Uitreiking eerste Citizen Climate Adaption Award aan dijkgraaf Paul van Erkelens - Fotograaf Daniël Hartog.jpg
Uitreiking eerste Citizen Climate Adaption Award aan vertrekkend dijkgraaf Paul van Erkelens. V.l.n.r.: Tieneke Clevering, lid algemeen bestuur, Paul van Erkelens, jeugddijkgraaf Merel Fiets en Sjerp de Jong, lid algemeen bestuur. Foto: Daniël Hartog.

De uitreiking van de Citizen Climate Adaption Award en de erepenning is terug te kijken.