Dijkgraaf Paul van Erkelens geridderd en onderscheiden met Uniepenning

  • geplaatst op 19 december 2019 om 12:04

Onze dijkgraaf Paul van Erkelens is gisteren, woensdag 18 december, tijdens zijn afscheidsreceptie  in Sneek benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de versierselen opgespeld door commissaris van de Koning Arno Brok met de woorden: ‘Tank foar jo jierenlange ynset.’ Naast de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, ontving Van Erkelens ook de Uniepenning uit handen van Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Paul van Erkelens is onderscheiden vanwege zijn verdiensten als dijkgraaf en voor tal van andere bestuurlijke functies. Zijn activiteiten als dijkgraaf hebben uitstraling buiten ons waterschap. En ze hebben geleid tot de maatschappelijke positie van Wetterskip Fryslân naast de andere overheden. Ook buiten zijn hoofdfunctie heeft Van Erkelens zich ingezet voor ‘droge voeten’ in tal van bestuurlijke functies.

Autoriteit

Zo heeft hij vele activiteiten vervuld voor de Unie van Waterschappen. Als voorzitter van het bestuurlijk overleg Rijksvisie Waterketen en hij speelde een rol als lid van de denktank die het rapport 'Water centraal. Waterbeheer in de 21ste eeuw' uitbracht. Van Erkelens wordt gezien als een autoriteit op het gebied van waterbeheer en zat in verscheidene commissies. Daarnaast heeft hij het Woudagemaal bij Lemmer, dat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat, op de kaart gezet. Eerder was Van Erkelens (1953) wethouder in Hengelo, burgemeester van Winterswijk en watergraaf bij het waterschap Regge & Dinkel, nu Waterschap Vechtstromen.

Uniepenning

Ook kreeg Van Erkelens de Uniepenning als blijk van grote waardering voor zijn jarenlange inzet voor de waterschappen. Zo heeft hij vele activiteiten vervuld voor de Unie van Waterschappen. Als voorzitter van het bestuurlijk overleg Rijksvisie Waterketen. En hij speelde een rol als lid van de denktank die het rapport 'Water centraal. Waterbeheer in de 21ste eeuw' uitbracht. De Uniepenning wordt bij hoge uitzondering uitgereikt door het bestuur van de Unie van Waterschappen aan personen die zich hebben ingezet voor de waterschappen en/of het waterbeheer in Nederland.

‘Blijk van waardering zeer op zijn plek’

Rogier van der Sande, voorzitter Unie van Waterschappen: ‘Paul heeft een strategische rol gespeeld in de institutionele doorontwikkeling van de waterschappen in de afgelopen decennia. Als bestuurslid van de Unie van Waterschappen heeft hij de waterschappen zeer goed vertegenwoordigd en later is hij als dijkgraaf een belangrijke aanjager geweest voor de aanpassing van ons belastingstelsel. We zullen hem in de vereniging gaan missen en vinden een blijk van waardering via de Uniepenning zeer op zijn plek.’

16 jaar dijkgraaf

Paul van Erkelens gaat op 1 januari 2020 met pensioen. Hij was sinds 2004 onze dijkgraaf. Dat houdt in voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân.  Luzette Kroon, burgemeester van de gemeente Waterland, is beoogd opvolger van Van Erkelens.

EMFHQxdWwAA1qf6.jpg

Paul van Erkelens, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Foto: Arno Brok.