De Tsjonger, Prinsewyk en Engelenfeart klaar voor de toekomst

  • geplaatst op 02 september 2020 om 17:16

Wij zijn klaar met de aanleg van natuurvriendelijke, luwe oevers langs De Tsjonger, Prinsewyk en Engelenenfeart. Hiermee wordt de wateroverlast bij extreme neerslag beperkt en de ecologische waterkwaliteit verbeterd. Door het verbreden van de vaarten creëerde het waterschap extra waterberging. Zo is de streek beter beschermd tegen wateroverlast.

Wij hebben De Tsjonger over een lengte van 7 kilometer verbreed. De Prinsewyk en de Engenlenfeart zijn respectievelijk over een lengte van bijna 1 kilometer en 1,5 kilometer breder gemaakt. De drie vaarten kregen natuurvriendelijke oevers. Dit zijn luwe oevers waar het zonlicht de bodem beter bereikt. Hierdoor ontstaat er een geschikter leefgebied voor waterplanten en -dieren. Bovendien groeit waterriet beter in de luwe oevers. Dit zuivert het water.

Biodiversiteit

Door de verbreding van de vaarten kan bij het jaarlijkse onderhoud een twee meter brede strook van waterplanten blijven staan. Het ene jaar aan de ene kant, het andere jaar aan de andere kant van de beek. Zo ontstaat een permanent leefgebied voor het waterleven. De overgang naar de droge oever geeft ruimte aan libellen, reptielen en andere dieren. Voor vissen als de snoek is het een goede plek om te schuilen of te paaien. Als de (water)planten zich goed ontwikkelen, neemt de biodiversiteit (de verscheidenheid aan planten- en dierensoorten) verder toe.

Kosten

De totale kosten voor het project bedragen 3,6 miljoen euro. Het project is gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP3), Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân.

onthulling kei Tsjonger

Onthulling kei tsjonger 2

Otto van der Galiën (dagelijks bestuurslid van Wetterskip Fryslân) en gedeputeerde Douwe Hoogland van Provincie Fryslân onthulden de plaquette op de zwerfkei. Deze grote kei (1,5 meter bij 1,5 meter) werd gevonden tijdens de werkzaamheden aan De Tsjonger. De zwerfkei is door ons naast de fietspont op het land gezet.

POP3
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling; Europa investeert in zijn platteland.

logo_provincie fryslan_kleur_300.jpg