De onderhoudsplicht (legger) verandert

  • geplaatst op 30-05-2019 09:30

De afspraken over het onderhoud aan bijvoorbeeld een sloot, duiker, polder of polderdijk in ons werkgebied veranderen. Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân stelde dinsdag 28 mei 2019 het nieuwe beleid voor het onderhoud door grondeigenaren vast. We informeren alle betrokken grondeigenaren per brief over de mogelijke onderhoudsplicht en de gewijzigde afspraken.

De onderhoudsplicht staat in de legger

In een overzicht, die we legger noemen, staat precies wie in ons werkgebied verantwoordelijk is voor het onderhoud aan een water, bouwwerk, polder of dijk. Ook vindt u in de legger gebieden waar beperkingen gelden, zoals bij dijken. 

Check de nieuwe leggerkaart of u onderhoud moet uitvoeren

Op de nieuwe leggerkaart ziet u of u verantwoordelijk bent voor het onderhoud aan een water, bouwwerk, polder of dijk. U vindt op de kaart ook de eisen waaraan het onderhoud moet voldoen. Ons bestuur stelde in 2008 nieuw beleid voor het onderhoud door grondeigenaren vast. Over het nieuwe beleid is op 28 mei 2019 een besluit genomen en het wordt nu echt ingevoerd. Dat betekent ook dat de onderhoudsplicht verandert. 

U kunt van 3 juni tot en met 14 juli 2019 uw zienswijze indienen

Wilt u reageren op de nieuwe afspraken in de legger of uw mening geven? Dan kunt u een zienswijze indienen. U heeft vanaf 3 juni zes weken de tijd om uw zienswijze op de wijzigingen van de legger in te dienen bij ons dagelijks bestuur. Dat kan via www.wetterskipfryslan.nl/indienenzienswijze.