Coronavirus aangetroffen in afvalwater

  • geplaatst op 25 maart 2020 om 17:54

Het RIVM maakte vandaag, woensdag 25 maart 2020, bekend dat het coronavirus is aangetroffen in rioolwater. Sommige patiënten met COVID-19 hebben het nieuwe coronavirus in de ontlasting. Die ontlasting komt via de toiletten in het riool terecht. Het onderzoek toont aan dat monitoring van het rioolwater een goede methode is voor het vaststellen van virusinfecties bij mensen die besmet zijn. Eerder toonde het RIVM met dezelfde techniek norovirus, antibioticaresistente bacteriën, poliovirus en mazelenvirus in afvalwater aan.

Het onderzoek vond onder meer plaats in afvalwater in Amsterdam en Tilburg. Met behulp van DNA-technieken is het virus aangetoond in inkomend afvalwater (influent). Het coronavirus is vooralsnog niet terug te zien in het gezuiverde water dat een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) verlaat. Het virus overleeft niet goed in water. RIVM ziet geen verhoogd risico op besmetting van omwonenden via gezuiverd water dat een rwzi verlaat.

Bescherming voor onze medewerkers

Afvalwater is altijd een bron van bacteriën en ziektekiemen. Onze medewerkers op de rioolwaterzuiveringen zijn opgeleid om hier op een veilige manier mee om te gaan. De beschermingsmaatregelen die zij normaal nemen als ze met afvalwater omgaan, beschermen ook tegen het nieuwe coronavirus.

Zuiveren afvalwater moet doorgaan

Waterschappen behoren tot de zogenoemde vitale processen in Nederland. Het zuiveren van afvalwater is een belangrijke taak, die ook onder deze moeilijke omstandigheden moet doorgaan.