Collectief Súdwestkust en Wetterskip Fryslân werken samen aan behoud weidevogels

  • geplaatst op 17 mei 2017 om 16:48

Wetterskip Fryslân en het Collectief Súdwestkust gaan samenwerken om de leefomstandigheden van weidevogels in Sudwest Fryslân te verbeteren. De agrarische natuurbeheerders gaan voortaan zelf, binnen de richtlijnen van het waterschap, de waterpeilen in het gebied beheren. Donderdag 18 mei ondertekenen Jorrit Postma, voorzitter van het collectief Súdwestkust, en dagelijks bestuurder Jan van Weperen van Wetterskip Fryslân de overeenkomst in kampeerboerderij Ykema in Sandfirden.

Het is voor het eerst dat het waterschap op grote schaal een samenwerkingsovereenkomst sluit voor waterpeilbeheer. Hiermee faciliteert het waterschap de agrarische natuurbeheerders om voortaan zelf hogere waterpeilen in te stellen voor het behoud van de weidevogels. Dagelijks bestuurder Jan van Weperen: ‘Met trots onderteken ik de overeenkomst. Dankzij de goede samenwerking met het collectief is deze vorm van zelfbeheer mogelijk’.

Proef vitaal weidevogellandschap

Wetterskip Fryslân nam deel aan de proef ‘naar een vitaal weidevogellandschap Idzegea’ van Agrarische Natuurvereniging De Súdwesthoeke. Tijdens de proef stond de samenwerking met Skriezekrite Idzegea, Staatsbosbeheer, agrariërs, vogelwachten, jagersvereniging en Wetterskip Fryslân centraal. De proef heeft aangetoond dat samenwerken aan een duurzame economische landbouw, met behoud van natuurwaarden en met respect voor elkaars belangen mogelijk is.

Kansrijk gebied

Het gebied rond de dorpen Oudega, Heeg en Gaastmeer in Sudwest Fryslân is een open weidegebied. Het wordt tot de kansrijke gebieden gerekend voor het behoud van de grutto als broedvogel voor Nederland.