Bodemstructuur en bodemvruchtbaarheid belangrijk bij terugdringen stikstof en fosfaat in oppervlaktewater

  • geplaatst op 24-06-2019 15:31

Bodemstructuur  en bodemvruchtbaarheid van landbouwgrond spelen een belangrijke rol bij het sturen op de vermindering van stikstof en fosfaat in sloten en vaarten. Dit blijkt uit onderzoek van het NMI Wageningen in opdracht van Wetterskip Fryslân en Mesdag Zuivelfonds.

Wanneer teveel van deze meststoffen in het open water terecht komen, groeien er meer algen. Hierdoor wordt het water troebel en komen er minder diersoorten en waterplanten in voor. Stikstof en fosfor komen vooral in sloten en vaarten terecht door uit - en afspoeling uit de bodem en via rioolwaterzuiveringen. Andere factoren, zoals uitwerpselen van ganzen, spelen een veel minder grote rol.

Voor emissies van fosfor uit de bodem naar het water blijken vooral de bodemstructuur (klei, zand of veen) en de ontwatering van het land bepalend. Als het om de aanwezigheid van stikstof in sloten en vaarten gaat, speelt volgens het onderzoek bemesting de belangrijkste rol.  

Effectieve maatregelen

Om fosforconcentraties terug te dringen, is het zoveel mogelijk voorkomen van uit- en afspoeling een effectieve maatregel. Bijvoorbeeld door goed bodembeheer en beheer van randen langs de sloot. Voor het verlagen van de stikstofconcentratie is een zorgvuldige en gedoseerde manier van bemesten het meest effectief.

Beschrijving onderzoek 

Ga naar de uitgebreide beschrijving van het onderzoek en de resultaten (Word-document, 628 kB).

Rapporten NMI

Onderzoeksinstituut NMI leverde 2 rapporten: