Bestuurders roepen op tot bevloeien om muizenschade te beperken

  • geplaatst op 25-07-2019 17:02

Boeren in het veengebied moeten samen alert zijn op de muizenschade en op tijd beginnen met bevloeien van het land. Dat is de oproep van bestuurders van Provinsje Fryslân, gemeenten, LTO Noord, Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en Wetterskip Fryslân na een veldbezoek donderdagmorgen 25 juli in Koufurderrige bij Woudsend.

De schade door muizen in combinatie met droogte is fors. Onder water zetten (bevloeien) van grasland is een goede methode om muizenschade te beperken. De muizen maken holen en gangen en tasten de wortels aan, waardoor het gras afsterft. Hierdoor kunnen boeren minder snedes gras van het land halen en geen voervoorraad voor de winter aanleggen. Dat betekent een grote schadepost voor de landbouw. 

Samen bestrijden

Om te voorkomen dat muizen opnieuw naar ‘schone’ percelen verhuizen, is het belangrijk dat boeren de bestrijding breed en gezamenlijk toepassen. Nog niet iedere boer is zich hiervan bewust, aldus de bestuurders. Een aantal boeren in het veenweidegebied boekt goede resultaten met het onder water zetten van land. Andere boeren worden nu opgeroepen dit voorbeeld te volgen.

Volgens ons  is er op dit moment voldoende oppervlaktewater beschikbaar om grasland onder water te zetten. Boeren moeten dit wel overleggen met onze rayonbeheerders om zo watervraag en  -aanbod in evenwicht te houden.

Satellietbeelden

Satellietbeelden van de Alterra Wageningen tonen aan dat op veel plekken in het Friese veenweidegebied al forse schade is opgetreden. Bij percelen die enkele weken geleden onder water zijn gezet, ligt het gras er goed bij en is de schade veel minder. De muizenplaag komt voor in de veenweidegebieden; vooral in en om Hommerts, Tersoal, Indijk, Tjerkgaast en Follega. De muizenschade is op de satellietbeelden te herkennen als lichte vlekken in het groene gras.

Bekijk de satellietbeelden van Alterra Wageningen via de link op: www.groenmonitor.nl.

Bodemvruchtbaarheid verbeteren

Naast bevloeien benadrukken de bestuurders het belang om te werken aan een gezonde bodem. Een vruchtbare bodem houdt meer vocht vast, wat ook veenoxidatie en CO2-uitstoot beperkt. Naar verwachting heeft dit ook een positief effect op het beperken van muizenschade.                 Veldbezoek bestuurders                                                     

Gedeputeerden Johannes Kramer (landbouw), Douwe Hoogland (veenweide), wethouders Frans Veltman (De Fryske Marren), Anne van Scheltinga (Súdwest-Fryslân), Peter van Kempen (NMV) brengen op uitnodiging van Peet Sterkenburgh (LTO Noord) en onze bestuurder Jan van Weperen een veldbezoek aan de boerderijen van Klaas en Meindert Sybesma, Jan Brouwer en Gosse de Vries uit Koufurderigge. Zij bekijken de gevolgen van de muizenschade in Súdwest-Fryslân.