Bekendmaking beregeningsverbod vanaf 26 juli 2018

  • geplaatst op 25-07-2018 12:10

Bekendmaking beregeningsverbod vanwege droogte

Wegens de weersomstandigheden waarbij er sprake is van aanhoudende droogte ontstaat er een dreigend watertekort. Als gevolg daarvan heeft het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân besloten maatregelen te treffen.

  1. Op basis van artikel 3.7 van de Keur Wetterskip Fryslân, is het met ingang van donderdag 26 juli 2018 vanaf 08.00 uur verboden om grond- en oppervlaktewater te onttrekken ten behoeve van beregening van grasland. Bij andere gewassen dan gras is beregening alleen toegestaan tussen 22.00 ’s avonds en 08.00 uur ’s ochtends.
  2. De dijkgraaf te mandateren het verbod genoemd onder 1  op basis van de door de crisisorganisatie uitgebrachte adviezen uit te breiden/ verder in te vullen. Dit betekent dat afhankelijk van de ontwikkeling het beregeningsverbod uitgebreid kan worden naar andere gewassen.

Onder verwijzing naar 2: Nadere informatie over eventuele uitbreiding van het verbod vindt u op deze website waarbij u wordt geadviseerd deze nauwlettend in de gaten te houden.

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân