Algemeen bestuur Wetterskip Fryslân stelt begroting vast

  • geplaatst op 17 december 2019 om 18:51

Dinsdagmiddag 17 december heeft het algemeen bestuur tijdens zijn vergadering de begroting 2020 vastgesteld. Dit betekent dat de belasting in 2020 voor het watersysteem met 13 procent stijgt. Volgens het bestuur is dit de beste methode om de waterschapsbegroting op orde te krijgen en te houden.

Om de investeringen in het waterbeheer te kunnen blijven betalen, is in 2020 sprake van een eenmalige tariefstijging van 13 procent. De eerstvolgende  jaren erna blijft de stijging beperkt tot 2 procent; ongeveer het percentage van de inflatie. Om lastenstijgingen voor burgers te beperken, heeft Wetterskip Fryslân de afgelopen jaren geld uit de reserves gehaald. De reserves zijn hierdoor bijna tot het vastgestelde minimumniveau gedaald. Deze kan het waterschapsbestuur niet meer aanspreken om de begroting.

Waarom stijgen de kosten?

Wetterskip Fryslân houdt de voeten droog en de dijken sterk. Het waterschap voor Fryslân en een deel van het Groninger Westerkwartier bewaakt de waterkwaliteit, zorgt voor een goed waterpeil in sloten en meren, sterke dijken en zuivering van rioolwater. Maar het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt en we krijgen steeds meer neerslag of juist langere periodes van droogte. En dat stelt ons huidig waterbeheer danig op de proef. Dat vergt inzet, onderhoud en innovatie. De kosten van het waterbeheer zijn daarom in heel Nederland de afgelopen jaren gestegen.

Vragen over de belastingverhoging?

 We leggen de belastingverhoging 2020 graag uit.

3310 BelastingBijsluiter 2020-Def.jpg

Infographic:
Begroting 2020 met inkomsten en uitgaven door Wetterskip Fryslân. Bron: Wetterskip Fryslân.