Algemeen bestuur beveelt Luzette Kroon aan als kandidaat-dijkgraaf

  • geplaatst op 19 november 2019 om 20:53

Dinsdagavond 19 november heeft het algemeen bestuur unaniem besloten Luzette Kroon aan te bevelen als nieuwe dijkgraaf van Wetterskip Fryslân. Zij volgt daarmee Paul van Erkelens op die per 1 januari 2020 met pensioen gaat. Naar verwachting wordt Luzette Kroon in maart 2020 door de Kroon benoemd voor een periode van zes jaar.

De aanbeveling van het algemeen bestuur wordt nu ter beschouwing voorgelegd aan het College van Gedeputeerde Staten van Provincie Fryslân. Daarna gaat de aanbeveling, inclusief beschouwing, naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de voordracht voor benoeming bij koninklijk besluit.

Ervaren waterschapsbestuurder

Luzette Kroon is als voormalig algemeen bestuurslid van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en vertegenwoordiger van het landelijk waterdossier van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bekend met de watervraagstukken. Ook heeft zij in haar huidige functie als burgemeester van gemeente Waterland een goed netwerk opgebouwd op zowel regionaal, landelijk als Europees niveau. Luzette Kroon: ‘Ik ben zeer verheugd dat het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân mij heeft voorgedragen als nieuwe dijkgraaf. Ik zie dit als een prachtige kans om alle uitdagingen waar Wetterskip Fryslân voor staat verder te brengen’.

Aansprekend en eigentijds

Op de vacature voor een nieuwe dijkgraaf hebben in totaal 39 kandidaten gereageerd. De vertrouwenscommissie heeft in de eerste gespreksronde zeven kandidaten gesproken en in de tweede ronde vier kandidaten. Op basis van deze gesprekken heeft de vertrouwenscommissie het algemeen bestuur geadviseerd. Henk Mulder, voorzitter van de vertrouwenscommissie: ‘Wij hebben er alle vertrouwen in dat Luzette Kroon in staat is om op een aansprekende en eigentijdse wijze, samen met het bestuur, de organisatie en de omgeving van Wetterskip Fryslân, de opgaven voor de komende jaren aan te gaan.'

Foto L. Kroon.jpg