Naam Waarde
Projectnaam Bijdrage riolering "Kletsterlaan"Smallingerland
Projectomschrijving Vervangen persleiding Kletsterlaan Drachten
Startdatum 01-04-2017
Einddatum 01-06-2019
Website