Naam Waarde
Projectnaam Persl. Ureterp  - Drachten / vb
Projectomschrijving We leggen een rioolbuisleiding en rioolgemaal aan, om het afvalwater te transporteren van Ureterp naar Drachten
Startdatum 02-06-2014
Einddatum 30-06-2017
Website