Naam Waarde
Projectnaam Súd Ie
Projectomschrijving Samen met gemeente en provincie leggen we (natuurvriendelijke-) oevers aan, baggeren we watergangen, creëren vispassages en restaureren twee sluizen.
Startdatum 15-12-2014
Einddatum 01-01-2019
Website