Naam Waarde
Projectnaam Groen blauwe diensten
Projectomschrijving Aanleg 550 meter natuurvriendelijke oever, daarnaast extra waterberging door slootverbreding en een waterzuiverende waterbuffer bij Ter Idzard.
Startdatum 01-04-2015
Einddatum 27-12-2016
Website