TELEMETRIELOCATIEID
L6017
LOCATIE
Echtenerveenpolder
Maaiveld hoogte
-2,25
Omschrijving
De plek van het grondwatermeetpunt is in landbouwkundig gebruik als grasland.De eerste 40 centimeter van de bodem bestaat uit een dunne veenlaag. Daaronder zit een ruim 2 meter dikke zandlaag. Op 2,70 meter beneden het maaiveld begint een leemlaag (de zogenaamde keileem). Bij dit meetpunt wordt de grondwaterstand in de zandlaag (tussen de dunne veenlaag en de keileemlaag) gemeten (ruim 2 meter onder het maaiveld). <br><br> De gemeten grondwaterstand kan worden vergeleken met de waterstand (oppervlaktewater) in de naastgelegen sloot. <br><br> Meer informatie over <a href="http://www.fryslan.frl/veenweidevisie">veenweidegebied, veenafbraak en maaivelddaling</a>.

ondiep grondwater

Datum Waarde
22-11-2019 20:00 -3,09
23-11-2019 20:00 -3,11
24-11-2019 20:00 -3,15
25-11-2019 20:00 -3,15
26-11-2019 20:00 -3,14
27-11-2019 20:00 -3,11
28-11-2019 20:00 -2,99
29-11-2019 20:00 -3,00
30-11-2019 20:00 -3,07
01-12-2019 20:00 -3,09
02-12-2019 20:00 -3,13
03-12-2019 20:00 -3,14
04-12-2019 20:00 -3,14
05-12-2019 20:00 -3,16
06-12-2019 20:00 -3,14

oppervlaktewater

Datum Waarde
22-11-2019 20:00 -3,43
23-11-2019 20:00 -3,44
24-11-2019 20:00 -3,45
25-11-2019 20:00 -3,45
26-11-2019 20:00 -3,44
27-11-2019 20:00 -3,42
28-11-2019 20:00 -3,41
29-11-2019 20:00 -3,35
30-11-2019 20:00 -3,42
01-12-2019 20:00 -3,43
02-12-2019 20:00 -3,41
03-12-2019 20:00 -3,43
04-12-2019 20:00 -3,46
05-12-2019 20:00 -3,42
06-12-2019 20:00 -3,47