TELEMETRIELOCATIEID
L6014
LOCATIE
Kleine wielen
Maaiveld hoogte
-0,88
Omschrijving
De Kleine Wielen is een recreatiegebied onder de rook van de Friese hoofdstad Leeuwarden. De bodem bestaat uit een veenlaag met een dikte van bijna 2 meter. Daaronder bevindt zich een zandlaag. De grondwaterstand wordt gemeten in de veenlaag op een diepte van 1 tot 1,5 meter onder het maaiveld. <br><br> Een gedeelte van dit veengebied is opgehoogd en bestaat uit aangelegde waterplassen, zonneweiden, strand en groenvoorziening.