TELEMETRIELOCATIEID
L6014
LOCATIE
Kleine wielen
Maaiveld hoogte
-0,88
Omschrijving
De Kleine Wielen is een recreatiegebied onder de rook van de Friese hoofdstad Leeuwarden. De bodem bestaat uit een veenlaag met een dikte van bijna 2 meter. Daaronder bevindt zich een zandlaag. De grondwaterstand wordt gemeten in de veenlaag op een diepte van 1 tot 1,5 meter onder het maaiveld. <br><br> Een gedeelte van dit veengebied is opgehoogd en bestaat uit aangelegde waterplassen, zonneweiden, strand en groenvoorziening.

ondiep grondwater

Datum Waarde
22-11-2019 20:00 -1,28
23-11-2019 20:00 -1,30
24-11-2019 20:00 -1,31
25-11-2019 20:00 -1,32
26-11-2019 20:00 -1,32
27-11-2019 20:00 -1,31
28-11-2019 20:00 -1,24
29-11-2019 20:00 -1,24
30-11-2019 20:00 -1,25
01-12-2019 20:00 -1,27
02-12-2019 20:00 -1,27
03-12-2019 20:00 -1,28
04-12-2019 20:00 -1,29
05-12-2019 20:00 -1,29
06-12-2019 20:00 -1,27