TELEMETRIELOCATIEID
L6014
LOCATIE
Kleine wielen
Maaiveld hoogte
-0,88
Omschrijving
De Kleine Wielen is een recreatiegebied onder de rook van de Friese hoofdstad Leeuwarden. De bodem bestaat uit een veenlaag met een dikte van bijna 2 meter. Daaronder bevindt zich een zandlaag. De grondwaterstand wordt gemeten in de veenlaag op een diepte van 1 tot 1,5 meter onder het maaiveld. <br><br> Een gedeelte van dit veengebied is opgehoogd en bestaat uit aangelegde waterplassen, zonneweiden, strand en groenvoorziening.

ondiep grondwater

Datum Waarde
02-10-2019 22:00 -1,47
03-10-2019 22:00 -1,48
04-10-2019 22:00 -1,49
05-10-2019 22:00 -1,50
06-10-2019 22:00 -1,50
07-10-2019 22:00 -1,52
08-10-2019 22:00 -1,51
09-10-2019 22:00 -1,51
10-10-2019 22:00 -1,45
11-10-2019 22:00 -1,40
12-10-2019 22:00 -1,32
13-10-2019 22:00 -1,29
14-10-2019 22:00 -1,31
15-10-2019 22:00 -1,29
16-10-2019 22:00 -1,31
17-10-2019 22:00 -1,26