TELEMETRIELOCATIEID
L6012
LOCATIE
Skrins
Maaiveld hoogte
-0,41
Omschrijving
De peilbuis meet de grondwaterstand op een diepte van ongeveer 1,5 meter onder het maaiveld. De bodem bestaat geheel uit zeeklei.<br><br> De Skrins is een natuurgebied afgestemd op weidevogels. Tijdens het broedseizoen (1 februari - 15 juni) is grondwaterstand van 20 - 45 cm beneden het maaiveld gewenst. Na het broedseizoen kan de stand uitzakken dan 60-80 cm beneden het maaiveld. In de winter kan het grondwater vastgehouden worden tot het maaiveld waardoor het bodemleven (wormen etc.) naar boven wordt gedreven.