TELEMETRIELOCATIEID
L6012
LOCATIE
Skrins
Maaiveld hoogte
-0,41
Omschrijving
De peilbuis meet de grondwaterstand op een diepte van ongeveer 1,5 meter onder het maaiveld. De bodem bestaat geheel uit zeeklei. <br><br> De Skrins is een belangrijk weidevogelgebied. Voor het behoud van de weidevogels moet het grondwater in de herfst en winter rond het maaiveld schommelen. In de zomer mag het grondwater niet dieper zakken dan 60-80 centimeter onder het maaiveld

ondiep grondwater

Datum Waarde
22-11-2019 20:00 -0,87
23-11-2019 20:00 -0,87
24-11-2019 20:00 -0,89
25-11-2019 20:00 -0,89
26-11-2019 20:00 -0,88
27-11-2019 20:00 -0,76
28-11-2019 20:00 -0,61
29-11-2019 20:00 -0,80
30-11-2019 20:00 -0,83
01-12-2019 20:00 -0,84
02-12-2019 20:00 -0,84
03-12-2019 20:00 -0,83
04-12-2019 20:00 -0,85
05-12-2019 20:00 -0,85
06-12-2019 20:00 -0,78